16 mai 1972- Sistemul Porțile de Fier a fost inaugurat de liderii Nicolae Ceaușescu și Josip Broz Tito

S-au împlinit 50 de ani de când Sistemul Hidroenergetic și de Navigație Porțile de Fier a devenit operațional. A fost o luptă începută la mijlocul anilor 60, când liderii român Gheorghe Gheorghiu Dej și iugoslav Iosip Broz Tito au decis să înceapă lucrările comune la acest oboectiv care făcea perfect navigabil întreg cursul Dunării. Azi, Canalul Rin-Main-Dunăre și Canalul Dunăre-marea Neagră, alături de Porțile de Fier, conectează Marea Neagră de Marea Nordului.

Desigur, Vârciorova, Insula Ada Kaleh și orașul vechi Orșova, localitățile Turia, Tufări, Jupalnic au trebuit să fie acoperite de apele lacului de acumulare al Barajului Porțile de Fier.

Hidrocentralele Porțile de Fier I și II au început să dea lumină României, Iugoslaviei, azi României și Serbiei.

La inaugurare, au participat liderul român Nicolae Ceaușescu și liderul iugoslav Josio Broz Tito. Liderul Gheorghe Gheorghiu Dej murise în martie 1965, la puțin timp după ce inițiase tratativele privind construcția de la Porțile de Fier.

Inaugurarea a fost intens mediatizată și a făcut înconjurul lumii.

Inițial, s-a construit la Gura Văii, la marginea Drobetei Turnu Severin un mic oraș: cantine, grădinițe, școli, locuințe pentru cei ce urmau să lucreze la șantier și familiile lor.

Construcția hidroenergetică a fost una de geniu. Constructorii au deviat apa Dunării pe două sectoare diferite, construind batardoul, apoi temelia barajului. Au urmat ridicarea infrastructurii, a canalelor, ecluzelor, montarea turbinelor și celorlate instalații. Din 1967 și până în 1971-1972, orașul nou Orșova a fost ridicat pe un alt amplasament cu 3-4 km spre nord de noua vatră.

Practic, după 1989, niciun obiectiv hidroenergetic de anvergură nu a mai fost finalizat, iar proiectul nuclear Cernavodă bate pasul pe loc.

Azi, nu este despre nostalgii, Este că acum 50 de ani s-a putut construi ceva care să uimească lumea. Azi, ne căznim să văruim ce s-a făcut în ultimii 70 de ani.

La Mulți Ani, hidroenergeticienilor români și un pios omagiu eroilor de la Porțile de Fier plecați la lumina cea veșnică!

Lasă un comentariu