Ar trebui reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră să fie luată în considerare în demersul de gestionare a deșeurilor?

Prezentul este caracterizat de obiectivul omenirii de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, gestionarea deșeurilor jucând un rol primordial în acest demers. De altfel, prin implementarea măsurilor de gestionare și reciclare a deșeurilor, se estimează că până în 2030 emisiile de CO2 ar putea fi reduse cu între 2,1 și 2,8 miliarde de tone anual. 

Obiectivele de „Zero Waste” sunt din ce în ce mai populare, pe fondul abordării conceptelor de sustenabilitate și economie circulară în procesele economice. Astfel, în direcția reducerii amprentei de carbon, tot mai multe companii caută soluții optime de gestionare a deșeurilor, precum și de adaptare a activităților desfășurate astfel încât să nu aducă vreun prejudiciu asupra tuturor părților. 

Ce sunt emisiile de gaze cu efect de seră?

Numite generic emisii de carbon (CO2), emisiile de gaze cu efect de seră sunt gaze compuse care captează căldura sau radiațiile cu unde lungi în atmosferă, determinând un impact critic asupra mediului și oamenilor.

Amprenta de carbon reprezintă cantitatea totală de emisii de gaze cu efect de seră generată de producția, utilizarea și eliminarea unui produs sau serviciu. Pe lângă dioxidul de carbon, se mai regăsesc și metanul, protoxidul de azot, gazele fluorate.

Cum pot fi utilizate emisiile de carbon?

Deși aceste emisii prezintă riscuri pentru planetă, ele pot fi gestionate și utilizate ca resursă pentru crearea de noi produse. Există tehnologii moderne care pot capta direct aerul pentru a recupera și reutiliza carbonul emis. În plus, agenții economici și autoritățile și-au dat seama că procesele de captare, utilizare și stocare a emisiilor de carbon ar trebui să facă parte din programul privind gestionarea deseurilor.

Cum pot companiile să reducă amprenta de carbon?

În realitate, tranziția către un business ecologic poate fi complicată la început, însă schimbările treptate vor crea efecte pozitive pe termen lung. Astfel, companiile pot lua următoarele măsuri pentru diminuarea amprentei de carbon:

  1. Măsurarea nivelului amprentei de carbon – pentru a cunoaște stadiul în care business-ul se află și care sunt activitățile prioritare, este necesară măsurarea nivelului de emisii de gaze generate în prezent. După acest pas, se poate stabili un plan optim de reducere a amprentei.
  2. Optarea pentru un program de gestionare eficientă a deșeurilor – când vine vorba de protecția mediului, legislația prevede obligația ca firmele să implementeze măsuri clare de colectare selectivă și eliminare sigură a tuturor deșeurilor pe care le generează.  În acest sens, companiile pot apela la soluțiile integrate pentru managementul deșeurilor furnizate de operatori autorizați) pentru a beneficia de suport tehnic, logistic și informațional.
  3. Utilizarea energiei regenerabile – fie că optează pentru energia verde, fie aleg să recupereze energie din deșeurile valorificate, agenții economici contribuie la conservarea energiei și a resurselor naturale, precum și la adoptarea conceptului de economie circulară.
  4. Implicarea în proiecte de protecție a mediului – susține inițiativele care vizează reducerea poluării, indiferent de amploarea proiectului și de modul de contribuție (financiară sau un efort de mobilizare a angajaților).

Lasă un comentariu